Žlutá třídaŽlutá třída

  • učitelka Bc. Nikola Mašková
  • učitelka Jana Urbanová

Žlutá třída je umístěna v přízemí. Je uspořádána heterogenně, to znamená, že ji navštěvují jak chlapci, tak děvčata ve věku 3-4 roky. Výchovná činnost probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Učitelky s dětmi pracují podle integrovaných bloků.

Nově příchozí děti se zde seznamují s novým prosředím, kolektivem a společenským soužitím. Děti získávají všeobecný přehled o světě kolem sebe. Vytvářejí si hygienické, společenské a pracovní návyky.
Žlutá třída je vybavena dostatečným množstvím hraček a konstruktivních stavebnic ze dřeva i z měkkých materiálů. Je zde klavír, televizor, CD a DVD přehrávač. Pro interaktivní výuku mají paní učitelky k dispozici notebook s připojením na internet. Mateřská škola vlastní rovněž digitální fotoaparát, aby bylo možné provádět fotodokumentaci ze zájmové činnosti, výletů, atd.

 

 

Zelená třída Žlutá třída Červená třída Modrá třída

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223

Zelená třída Modrá třída Žlutá třída Červená třída Mateřská škola Za nádražím Aktuality