Informace pro rodiče

Omlouvání dětí

Prosíme Vás o omlouvání dětí nejpozději do 8.00 hod. pouze formou SMS na telefonním čísle 722 445 080 (v případě předem plánované absence můžete samozřejmě omluvit dítě osobně u jeho paní učitelky). Děkujeme!

Distanční výuka

Milí rodiče, níže uvedená vzdělávací nabídka je určena pro děti, které mají tento rok povinnou předškolní docházku (tedy děti ze Zelené třídy). Samozřejmě ji ale může využít každý. Po dobu, kdy bude probíhat distanční výuka, zde budeme vkládat každý týden nové materiály. Ty si s dětmi, které momentálně MŠ nenavštěvují, projděte. Využijte tak čas trávený s dětmi také k tomu, že je budete zábavnou formou připravovat na vstup do ZŠ.  Není třeba nic odevzdávat. Pokud budete mít k materiálům nějaké dotazy, obraťte se na třídní učitelky (Marta Lišková, Bc. Jindřiška Khemová).

Doufáme, že se budeme moci brzy všichni opět setkávat ve školce, proztaím budeme v kontaktu alespoň touto formou.  Pokud se budete chtít podělit např. o nějaký obrázek či výrobek, samozřejmě můžete sdílet fotky ve skupině "Naše školka - Český Krumlov" na sociální síti Facebook. 

Zvládejte vše hlavně ve zdraví, v plné síle a s radostí!

Co potřebuje vaše dítě v mateřské škole

plastový hrneček na pití během dne
bačkorky
pyžamo
hrací oblečení do třídy
hrací oblečení na školní zahradu
náhradní oblečení
papírové kapesníky (v krabičce)
Prosíme o to, aby děti měly skutečně vše podepsané!!!

I když si děti své věci již poznají, přesto často řešíme, že jiné dítě má věc totožnou (a i ve stejné velikosti).

Rodičům nově příchozích dětí doporučujeme následujících 10 rad, které usnadní Vám i Vašemu dítěti nástup do školky:
Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do školky

Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod. 
Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.
Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek).
Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.  Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte –  dítě může jít jen na dvě hodiny apod. 
Autorka: PhDr. Simona Hoskovcová

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223

Zelená třída Modrá třída Žlutá třída Červená třída Mateřská škola Za nádražím Aktuality