MŠ Za Nádražím Český Krumlov - Nejnovější zprávy pro Vás

ZAHÁJENÍ DISTANČNÍ VÝUKY!

4.11.2020 Milí rodiče,zahajujeme DISTANČNÍ VÝUKU! Ta se týká především dětí, které mají tento rok povinnou předškolní docházku (tedy dětí ze Zelené třídy) a momentálně MŠ nenavštěvují! V záložce "Informace pro rodiče" naleznete informace k distanční výuce a první materiály! Po dobu, kdy bude distanční výuka probíhat, Vás prosíme o pravidelné sledování této vzdělávací nabídky. Nabízené materiály mohou samozřejmě využívat i rodiče dětí z jiných tříd. :-)

VÝZVA RODIČŮM

2.11.2020 VÝZVA RODIČŮM OD STAROSTY MĚSTA Č.KRUMLOV: Vážení rodiče, v této nelehké době, kdy covidová situace ochromuje téměř každý aspekt běžného života, se na Vás obracím s prosbou. Předesílali jsme, že necháme mateřské školy otevřené, pokud to situace dovolí, ale jak jistě víte, kvůli covidu jsme museli uzavřít už jednu mateřskou školu (MŠ Tavírna). Abychom dalších šest školek mohli udržet v provozu, je nutné, abyste pečlivě zvážili možnost absence Vašeho dítěte ve školce. Pokud můžete omluvit své dítě z pravidelné docházky, velmi nám tím pomůžete udržet školky v provozu. Menší počet dětí ve třídách znamená menší pravděpodobnost uzavření mateřských škol z důvodu onemocnění dětí nebo zaměstnanců. Snížíme tím riziko nákazy, pokud budou ve školkách jen ty děti, jejichž rodiče nemají jinou možnost jejich zaopatření. Předem Vám mnohokrát děkuji, že tuto možnost zvážíte. S přáním pevného zdraví Dalibor Carda starosta města Český Krumlov

UZAVŘENÍ MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

20.10.2020


Mateřská škola bude uzavřena od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

Provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 4. 1. 2021.

 

Rodiče, kteří potřebují umístit své dítě do náhradní mateřské školy, podají písemnou žádost nejpozději do 27. 11. 2020!

 

 

 

Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje

14.10.2020 Dle Pokynu hejtmanky Jihočeského kraje č. 35 ze dne 13. října 2020 je Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 určena k zajištění vykonávání péče o děti, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, a to od 14. 10. 2020 v rozsahu požadovaném oprávněnými osobami. Vážení rodiče, z výše uvedeného pokynu vyplývá, že MŠ Za Nádražím, Český Krumlov, byla opět určena jako tzv. "krizová školka" pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a zaměstnanců v sociálních službách. Pro Vás se tímto nic nemění a MŠ zůstává nadále i v běžné provozu!

Onemocnění dětí a COVID-19

19.9.2020 Milí rodiče, prosíme Vás o seznámení se s níže uvedenými doporučeními, týkajících se onemocnění dětí a případného onemocnění COVID-19.

Distanční výuka - informace!

20.9.2020 Milí rodiče,distanční výuka se dle Školského zákona povinně vztahuje i na děti mateřských škol, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti ve věku 5-7 let, které v září 2021 nastoupí do ZŠ - tj. u nás děti ze Zelené třídy).

Co potřebuje vaše dítě v mateřské škole

3.8.2020 Plastový hrneček na pití během dne, bačkorky, pyžamo, hrací oblečení do třídy, hrací oblečení na školní zahradu, náhradní oblečení, papírové kapesníky (v krabičce). Máme pro Vás i 10 rad, které Vám usnadní nástup do školky.

Omlouvání dětí

3.8.2020 Prosíme Vás o omlouvání dětí nejpozději do 8.00 hod. pouze formou SMS na telefonním čísle 722 445 080 (v případě předem plánované absence můžete samozřejmě omluvit dítě osobně u jeho paní učitelky). Děkujeme!

Kontakty

Oficiální název a adresa:
Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223
Za Nádražím 223
381 01 Český Krumlov

Telefon: 380 712 000
Mobil: 722 445 080 - jen pro omlouvání dětí formou SMS
E-mail: ms.nadrazi@tiscali.cz
WWW: www.msnadrazi-ck.cz

Ředitelka školy: Růžena Hlásková

IČ: 709 466 80

zařazeno v síti škol pod ID 600 058 824

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223

Zelená třída Modrá třída Žlutá třída Červená třída Mateřská škola Za nádražím Aktuality