Děti se potřebují bavit. Potřebují si hrát a co je nejdůležitější, potřebují se smát.

Provoz naší mateřské školy probíhá každý všední den od 6:15 hodin do 16.30 hodin. Od 6.15 hodin se děti schází v Modré třídě, poté odchází do svých tříd. Nejstarší děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, přichází do MŠ nejpozději v 8.00 hodin, děti z ostatních tříd nejpozději v 8.15 hodin. Odpoledne (nejdříve v 15.15 hodin) se děti schází ve Žluté třídě, ze které se pak rozchází domů.

Cílem naší mateřské školy je podporovat celkový rozvoj dítěte, jeho touhu po samostatnosti, radost z poznávání, rozvíjet jej po tvořivé i emocionální stránce. Zároveň však přihlížíme k jeho individuálním zvláštnostem a schopnostem.

Přejeme si, aby si každé dítě v naší školce našlo spoustu kamarádů, cítilo se dobře, umělo si hrát a spolupracovat s ostatními a odcházelo každý den domů spokojené a plné zážitků.

V současné době pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu ,,Jaro, léto, podzim, zima s kamarády je nám prima". Všímáme si rozmanitosti a barevnosti světa kolem nás, vnímáme potřebu jej objevovat, ale i chránit. Snažíme se, aby si každé dítě v MŠ našlo kamarády, ale zároveň i ono samo bylo dobrým kamarádem.

Budova mateřské školy se nachází v klidném, bezprašném prostředí v těsné blízkosti základní školy a sídliště. Jedná se o jednopatrovou budovu panelového typu s vlastní školní zahradou, která dává dětem prostor k relaxaci a pohybovým aktivitám. Svou tělesnou zdatnost si mohou děti rozvíjet též na blízkém tartanovém hřišti základní školy.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223

Zelená třída Modrá třída Žlutá třída Červená třída Mateřská škola Za nádražím Aktuality