Plánované akce pro školní rok 2023/2024

 

ČERVEN

+ přidaná akce:

18.6. Hudební a výtvarný průzkum ZUŠ ČK v MŠ (pouze předškoláci)

 

4.6. Projektový den v MŠ na téma: ,,Včelky“ – hrazeno ze Šablon (Červená a Zelená třída)

5.6. 6. lekce plaveckého výcviku (pouze přihlášení předškoláci)

10.6. divadelní představení v MŠ – pohádka ,,Zlatovláska“ – divadlo Zvoneček – hrazeno z kulturního fondu (všechny třídy)

10.6. logopedie v MŠ

11.6. Školní výlet do Zlaté Koruny

- v klášterních zahradách děti prožijí zábavné dopoledne

 - divadelní představení, tvořeníčko, soutěže
- do Zlaté Koruny pojedeme vlakem, zpět do MŠ autobusem

- s sebou: batůžek, pláštěnku, kapesníčky, pití

- svačinu zajistí MŠ, na oběd přijedeme ve 12:30 hod.

- v MŠ se sejdeme nejpozději v 7:30 hod.

- hrazeno ze Šablon

(všechny třídy)

12.6. 7.lekce plaveckého výcviku (pouze přihlášení předškoláci)

13.6. sportovní olympiáda na tartanovém hřišti ZŠ Za Nádražím (všechny třídy)

17.6. hudebně zábavný pořad ,,Zámecká show“ na školní zahradě – divadlo Okýnko – hrazeno z kulturního fondu (všechny třídy)

19.6. slavnostní rozloučení s předškoláky, kteří odchází v září do ZŠ (akce rodičů a dětí)

20.6. Projektový den v MŠ ,,Příběh o kapce a kapičce“ – hrazeno ze Šablon (pouze předškoláci)

25.6. návštěva zámku s komentovanou prohlídkou – hrazeno ze Šablon (pouze předškoláci)

26.6. 8. závěrečná lekce plaveckého výcviku (pouze přihlášení předškoláci)

27.6. návštěva u krumlovských medvědů s vyprávěním medvědáře pana Černého (pouze předškoláci)

27.6. zábavné odpoledne v Campu Fox u příležitosti loučení se školním rokem 2023-2024

- můžete se těšit na opékání buřtů, zábavné hry, k tanci a k poslechu zahraje Miloš Solfronk, lze využít restauraci, trampolínu, hřiště a průlezky

- v restauraci si můžete zakoupit špekáčky, párky i pečivo k opékání, veškeré nápoje, nanuky a jiné oblíbené dobroty

- přijďte se pobavit s Vašimi dětmi do Campu Fox u Dobrkovic, začínáme v 15:30 hod.

(všechny třídy)

 

KVĚTEN

 

2.5. Projektový den v MŠ na téma: ,,Život broučka“ – hrazeno přes ŠABLONY - pouze červená třída

7.5. ,,Tvořivá dílnička k Svátku matek“ – akce s rodiči, začínáme v 15:30 hod. – pouze modrá třída

10.5. divadelní představení v MŠ ,,Dlouhý, Široký, Bystrozraký“ – divadlo Divoloď – hrazeno z kulturního fondu – všechny        třídy

13.5. logopedie v MŠ

14.5. ,,Tvořivá dílnička k Svátku matek“ – akce s rodiči, začínáme v 15:30 hod. – pouze žlutá třída

15.5. 3. lekce plaveckého výcviku – pouze pro přihlášené předškoláky

16.5. fotografování na tablo – pouze děti, které v září odchází do ZŠ

22.5. 4. lekce plaveckého výcviku – pouze přihlášení předškoláci

24.5. hudebně zábavný pořad v MŠ ,,Děti zazpíváme si“ – hudební agentura BAMBINY – hrazeno z kulturního fondu – všechny třídy

29.5. 5. lekce plaveckého výcviku – pouze přihlášení předškoláci

31.5. ,,Oslava MDD v MŠ na školní zahradě“ – zábavné dopoledne s hudební skupinou ,,Rybníkáři“, balónková show, zmrzlinové mlsání – hrazeno z kulturního fondu – všechny třídy

 

DUBEN

 

2.4. 8. lekce ,,Tenisové školičky“ (pouze přihlášení předškoláci)

4.4. návštěva městské knihovny (předškoláci ze zelené a červené třídy)

5.4. Projektový den v MŠ – vzdělávací program ,,Zvířátko na farmě“ – hrazeno přes ŠABLONY (modrá a žlutá třída)

9.4. 9. lekce ,,Tenisové školičky“ (pouze přihlášení předškoláci)

10.4. divadelní představení v MŠ ,,O Zlatovlásce“ – divadlo Zvoneček – hrazeno z kulturního fondu (všechny třídy)

11.4. návštěva dopravního hřiště – hrazeno přes ŠABLONY (předškoláci ze zelené a červené třídy)

15.4. logopedie v MŠ

15.4. divadelní představení v MŠ ,,Jarní pohádka“ – divadlo Zvoneček – hrazeno z kulturního fondu (všechny třídy)

16.4. 10. závěrečná lekce ,,Tenisové školičky“ (pouze přihlášení předškoláci)

17.4. 1. lekce plaveckého výcviku (pouze přihlášení předškoláci)

18.4. fotografování v MŠ – společná třídní fotografie, kdo se bude chtít vyfotografovat s kamarádem, popř. se sourozencem, nahlásí to u třídních učitelek

24.4. 2. lekce plaveckého výcviku (pouze přihlášení předškoláci)

29.4. nás v MŠ navštíví pracovníci HZS – seznamování s první pomocí, jak se chovat při požáru včetně ukázky hasičských aut

 

BŘEZEN

 

4.3. hudebně zábavný pořad v MŠ ,,Bubnování“ - hrazeno z kulturního fondu (všechny třídy)

5.3. ,,Tenisová školička“ - 5. lekce (pouze přihlášení předškoláci)

5.3. zábavný pořad v MŠ ,,Logohrátky Slávka Boury“ - od 16:00 hod. v zelené třídě - hrazeno ze Šablon (akce rodičů a dětí ze zelené třídy)

7.3. hudební divadelní představení v MŠ ,,Pojďte s námi do pohádky“ - divadlo Bambiny - hrazeno z kulturního fondu (všechny třídy)

8.3. ,,Velikonoční tvoření v Regionálním muzeu“ - hrazeno ze Šablon (pouze předškoláci z červené a zelené třídy)

18.3. logopedie v MŠ

19.3. ,,Tenisová školička“ – 6. lekce (pouze přihlášení předškoláci)

20.3. návštěva Městské knihovny v Českém Krumlově (pouze předškoláci z červené a zelené třídy)

POZOR ZMĚNA - Z DŮVODU NEMOCI PANÍ KNIHOVNICE ZRUŠENO - BUDE NAHRAZENO: 4.4.2024!!!

25.3. návštěva 1. tříd ZŠ Za Nádražím (pouze předškoláci z červené a zelené třídy)

26.3. ,,Tenisová školička“ - 7. lekce (pouze přihlášení předškoláci)

26.3. ,,Jarní posezení a tvoření“ s rodiči a dětmi z červené třídy - začínáme v 15:30 hod. v červené třídě

 

 

ÚNOR

 

1.2. přednáška s Mgr. Lietavcovou z PPP na téma ,,Školní zralost", začátek v 15:30 hod. v zelené třídě (pouze PRO RODIČE předškoláků z červené a zelené třídy)

12.2. logopedie v MŠ (všechny třídy) 

12.2. v 9:00 hod. v MŠ ,,Screeningové vyšetření očí" - tuto možnost mají děti ze všech tříd, pokud rodiče podepíší souhlas a předem zaplatí 200,- Kč u svých třídních učitelek 

13.2. akce pro rodiče s dětmi - MŠ navštíví pan Slávek Boura se zábavným pořadem ,,Logohrátky", začínáme v 15:30 hod. v červené třídě, vstupné hrazeno ze Šablon (pořad je určen pouze pro rodiče a děti z červené třídy)

16.2. sportovní akce ,,Seznamujeme se s florbalem" (pouze pro předškoláky z červené a zelené třídy)                               POZOR ZMĚNA - ZRUŠENO

19.2. divadelní představení v MŠ - divadlo Zvoneček s pohádkou ,,Otesánek", hrazeno z kulturního fondu (všechny třídy) 

21.2. KARNEVAL MŠ - srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na Vás od 15:30 hod. v tělocvičně ZŠ Za Nádražím, s sebou dobrou náladu a přezuvky; program: přehlídka masek, soutěže a karnevalové hry, bohatá tombola, fotokoutek, k tanci a poslechu hraje Miloš Solfronk, předpokládaný konec v 17:30 hod. 

21.2. divadelní představení v MŠ - divadlo Z Bedny s pohádkou ,,Sněhulák", hrazeno z kulturního fondu (všechny třídy) 

26.2. návštěva Planetária v Českých Budějovicích, hrazeno ze Šablon (pouze pro předškoláky z červené a zelené třídy) 

28.2. zimní tvoření rodičů a dětí v zelené třídě 

29.2. projektový den v MŠ ,,Naše krásná planeta", hrazeno ze Šablon (pouze pro předškoláky z červené a zelené třídy) 

6.2., 13.2., 20.2. a 27.2. ,,Tenisová školička" (pouze pro přihlášené předškoláky z červené a zelené třídy) 

 

 

LEDEN

 

11.1. Projektový den v MŠ ,,Kdo tudy šel" - téma projektu - seznámení se zimní přírodou (živou i neživou), hrazeno přes   ŠABLONY (pouze červená třída) 

15.1. logopedie v MŠ 

16.1. sportovní akce ,,Seznamujeme se s florbalem" ve sportovní hale (pouze pro předškoláky ze zelené a červené třídy) - POZOR ZMĚNA - ZRUŠENO - PŘELOŽENO NA ÚNOR!!!

18.1. Projektový den v MŠ ,,Mise červených krvinek" - téma projektu - seznámení s naším tělem, hrazeno přes ŠABLONY (pouze předškoláci ze zelené a červené třídy) 

24.1. divadelní představení v MŠ s pohádkou ,,O Trolíkovi" - hrazeno z kulturního fondu (všechny třídy)                                   POZOR ZMĚNA - Z DŮVODU NEMOCI ZRUŠENO - NAHRAZENO:

26.1. loutkové divadelní představení - marionety: "Na stříbrné hoře a krásné Janičce", hrazeno z kulturního fondu (všechny třídy)

 

 

PROSINEC

 

4.12. Městské divadlo v Českém Krumlově – divadelní pohádka – hrazeno ze ŠABLON (pouze předškoláci)

5.12. Mikulášská nadílka v MŠ (všechny třídy)

6.12. divadelní představení v MŠ ,,Vánoční pohádky“ – divadlo Zvoneček – hrazeno z kulturního fondu (všechny třídy)

7.12. Projektový den v MŠ ,,Vánoce“ – hrazeno ze ŠABLON (žlutá a červená třída)

11.12. logopedie v MŠ

12.12. vánoční tvoření a předvánoční posezení u stromečku – akce rodičů a dětí (červená třída)  !!!ZRUŠENO!!!

14.12. vánoční tvoření a předvánoční posezení u stromečku – akce rodičů a dětí (modrá a žlutá třída)  !!!ZRUŠENO!!!

15.12. ,,Krumlovská rolnička“ – vánoční vystoupení předškoláků na Náměstí Svornosti v Českém Krumlově !!!ZRUŠENO!!!

19.12. vánoční tvoření a předvánoční posezení u stromečku – akce rodičů a dětí (zelená třída)  !!!ZRUŠENO!!!

20.12. Ježíšek v MŠ (všechny třídy)

 

LISTOPAD

 

3.11. Projektový den v MŠ ,,Ze života ježků“ – hrazeno z projektu ŠABLONY (žlutá a modrá třída)

6.11. divadelní představení v MŠ – divadlo LUK s pohádkou ,,O Kačence“ – hrazeno z kulturního fondu (všechny třídy)

7.11. výukový program Městské policie Český Krumlov na téma: ,,Dopravní výuka – chodci“ (pouze předškoláci)

!!!POZOR 14. 11. ZRUŠENO A PŘESUNUTO NA 21. 11.!!! - tělovýchovná akce ve sportovní hale – seznamování s florbalem (pouze předškoláci)  

23.11. divadelní představení v MŠ – divadlo OKÝNKO s pohádkou ,,Začarované koledy“ – hrazeno z kulturního fondu (všechny třídy)

27.11. návštěva Městského divadla v Českém Krumlově – pohádka ,,Zimní příhody včelích medvídků“ – hrazeno z projektu ŠABLONY (pouze předškoláci)

29.11. Hudebně dramatické divadlo BAMBINY v MŠ –,,Čertovský rej“ – dopoledne plné zábavy, soutěže, tanečky, kouzla. . . – hrazeno z kulturního fondu (všechny třídy)

 

ŘÍJEN

 

3.10. školní akce s rodiči – Seznamovací výlet do Zoo Dvorec. Odjezd autobusy v 15:15 z vlakového nádraží v Českém   Krumlově. Lze užít i vlastní dopravu. (všechny třídy)

5.10. divadelní představení v MŠ ,,Zlatá husa a modrý kahanec“ – hrazeno z fondu na kulturní akce (všechny třídy)

9.10. logopedie v MŠ (všechny třídy)

10.10. fotbalové utkání mezi MŠ ve sportovní hale (pouze předškoláci ze zelené a červené třídy)

11.10. fotografování v MŠ na zimní pozadí (sněhulák, saně, sněhové vločky) (všechny třídy)

12.10. hudební divadlo Bambiny v MŠ s pohádkou ,,O myšce Andulce“ – poznávání květin i jiných rostlin – hrazeno z fondu  na kulturní akce (všechny třídy)

POZOR ZMĚNA - 16.10. neplánovaně děti shlédly v MŠ divadelní představení divadla Okýnko - O kohoutkovi a slepičce - hrazeno z fondu na kulturní akce (všechny třídy)

19.10. podzimní tvoření v Regionálním muzeu v Českém Krumlově – hrazeno z projektu ŠABLONY (pouze předškoláci ze zelené a červené třídy)

24.10. výchovný koncert v ZUŠ – hrazeno z projektu ŠABLONY (pouze předškoláci ze zelené a červené třídy)

25.10. divadelní představení v MŠ ,,Ježčí školka“ (přeloženo ze září 2023) – hrazeno z fondu na kulturní akce (všechny třídy)

POZOR ZMĚNA  - 31.10. divadlo Okýnko v MŠ s pohádkou ,,Jak se uspává příroda“ -  PŘESUNUTO NA

30.10. pohádka "Vrbová víla" – hrazeno z fondu na kulturní akce (všechny třídy)

 
 

Změna programu vyhrazena!

Školní akce označené slovem ,,ŠABLONY“ jsou hrazeny z programu OP JAK (Operační systém Jan Amos Komenský)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete:
Zelená třída Modrá třída Žlutá třída Červená třída Mateřská škola Za nádražím Aktuality