Modrá třídaModrá třída

  • učitelka Bc. Lenka Jarošová
  • učitelka Bc. Nikola Mašková

Modrá třída je umístěna v přízemí vlevo. Je určena pro nejmladší děti, tj. děti ve věku 2 - 3 roky, kterých je v tomto školním roce 14. Výchovná činnost probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Učitelky s dětmi pracují podle integrovaných bloků.

Nejmenší děti se zde seznamují s novým prostředím, kolektivem a společenským soužitím. Vytvářejí si základní sebeobslužné, hygienické a společenské návyky. Děti získávají všeobecný přehled o světě kolem sebe. Modrá třída je vybavena dostatečným množstvím kreativních hraček vhodných pro nejmenší děti. Je zde klavír, televizor, CD a DVD přehrávač. Pro interaktivní výuku mají paní učitelky k dispozici notebook s připojením na internet.

 

Zelená třída Žlutá třída Červená třída Modrá třída

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223

Zelená třída Modrá třída Žlutá třída Červená třída Mateřská škola Za nádražím Aktuality