Zelená třídaZelená třída

  • učitelka Bc. Jindřiška Kehmová
  • učitelka Jana Randáková

Zelená třída je umístěna v poschodí vpravo. Navštěvuje ji 28 věkově nejstarších dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Výchovná činnost probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Paní učitelky s dětmi pracují podle integrovaných bloků. Děti jsou zde cílevědomě připravovány na vstup do základní školy. Děti se účastní všech nadstandartních aktivit, které jsou určeny právě nejstarší věkové skupině - plavání, tenisová školička, náročnější výlety, besedy, exkurze, návštěvy ZŠ, ZUŠ, Městského divadla, hry na flétnu (účast na výše uvedených akcích a aktivitách bude ve školním roce 2021/2022 závislá na aktuální epidemické situaci!).

Třída je vybavena dostatečným množstvím hraček a konstruktivních stavebnic ze dřeva i z měkkých materiálů. Je zde klavír, televizor, CD a DVD přehrávač. Pro interaktivní výuku je třída vybavena interaktivní tabulí, děti mají možnost pracovat s tablety a paní učitelky mají k dispozici notebook s připojením na internet. 

 

 

Zelená třída Žlutá třída Červená třída Modrá třída

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223

Zelená třída Modrá třída Žlutá třída Červená třída Mateřská škola Za nádražím Aktuality