Informace pro rodiče k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT ČR bude zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do mateřských škol v Českém Krumlově probíhat distančně.

Kompletní informační servis k zápisu naleznete na webech mateřských škol v Českém Krumlově. Každá škola má zveřejněna vlastní kritéria pro přijetí a další doplňující informace.

Naše mateřská škola požaduje následující:

Formální část:

1. Zákonný zástupce dítěte, které by mělo nastoupit od 1. 9. 2021 do mateřské školy, musí doručit od 3. 5. do 7. 5. 2020 nejpozději do 15,00 hod. níže uvedenou dokumentaci:

a. vyplněná a podepsaná přihláška
b. potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte
c. kopie rodného listu dítěte

+ GDPR - Informace o zpracování osobních údajů 

(příhlášku a GDPR formulář naleznete v záložce Dokumenty - ZDE !!!)

Zákonní zástupci, kteří budou chtít přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání a nemají možnost stáhnout si potřebně dokumenty z webových stránek, kontaktují mateřskou školu telefonem, nebo e-mailem a mateřská škola poskytne zákonnému zástupci potřebné dokumenty.

2. Možné způsoby předání požadované dokumentace na vybranou mateřskou školu

a. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
b. osobně – vhozením obálky do poštovní schránky MŠ
c. datovou schránkou
d. e-mailem s elektronickým podpisem

 

3. Potvrzení o přijetí požadované dokumentace školou a předání registračního čísla

a. škola bezodkladně potvrdí zákonnému zástupci převzetí požadovaných formulářů na uvedený e-mail, popř. mobil zákonného zástupce
b. zákonný zástupce s tímto potvrzením zároveň obdrží registrační číslo, pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude i zveřejněn výsledek tohoto řízení

 

4. Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 31. 5. 2020 na webových stránkách mateřské školy a zároveň budou výsledky vylepeny na veřejně přístupném místě školy (hlavní dveře) 

Tešíme se na Vás!

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223

Zelená třída Modrá třída Žlutá třída Červená třída Mateřská škola Za nádražím Aktuality