Zelená třída

 

  • učitelka - Mgr. Adamová Tereza
  • učitelka - Lišková Marta
  • asistentka pedagoga - Zuzana Dvořáková

Zelená třída je umístěna v poschodí vpravo. Je uspořádána heterogenně, navštěvují ji věkově nejstarší děti. Výchovná činnost probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Učitelky s dětmi pracují podle integrovaných bloků. Děti jsou zde cílevědomě připravovány na vstup do základní školy. Děti se účastní všech nadstandartních aktivit, které jsou určeny právě nejstarší věkové skupině - plavání, tenisová školička, náročnější výlety, besedy, exkurze, návštěvy ZŠ, ZUŠ, Městského divadla, hry na flétnu.

 


Třída je vybavena dostatečným množstvím hraček a konstruktivních stavebnic ze dřeva i z měkkých materiálů. Je zde klavír, televizor, CD a DVD přehrávač. Pro interaktivní výuku mají paní učitelky k dispozici notebook s připojením na internet. Mateřská škola vlastní rovněž digitální fotoaparát, aby bylo možné provádět fotodokumentaci ze zájmové činnosti, výletů, atd.